උඩවලව ජලාශයෙන් ජලය නිකුත් කිරීම තවදුරටත් සීමා වී තිබේ. ඒ, පවතින අධික වියළි කාලගුණික තත්ත්වයත් සමග ජල මට්ටම තවදුරටත් පහළ යාම හේතුවෙනි.

ජලාශයභාර ඉංජිනේරු සුජීව ගුණසේකර මහතා පැවසුවේ, ජලාශයේ සක්‍රීය මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව මේ වනවිට 0.9% ක් දක්වා පහතවැටී ඇති බවයි.

එම තත්ත්වය තුළ දැනට නිකුත් කෙරෙන ජල ධාරිතාව තත්ත්පරයට ඝන අඩි 350 කි. ජලාශය භාර ඉංජිනේරුවරයා සඳහන් කළේ, එම ජලය වගාව සඳහා කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි.

වගාව සඳහා ජලය නිකුත් කරන්නේ නම්, එහි ධාරිතාව තත්ත්පරයට ඝන අඩි 750 ඉක්මවිය යුතුවේ.

ඉංජිනේරුවරයා පෙන්වා දෙන්නේ, දැනට දකුණු සහ වම් ඇළවල්වලින් පානීය ජල අවශ්‍යතාව සඳහා ජලය නිකුත් කරමින් ඇති බවයි.

වම් ඉවුර සඳහා ජලය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයකට එළැඹ නොමැති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

සුජීව ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළේ, ජල පාලන ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස් මත ඉදිරි තීරණ ගන්නා බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *