සිය සංවිධානයේ නායක අබු අල් හුසේන් අල්-කුරේෂි මරණයට පත් වී ඇති බව ISIS සංවිධානය පවසනවා.

ඒ, හයාට් ටරීර් අල් ශාම් නම් තවත් කැරලි කණ්ඩායමක් සමග පැවති ගැටුම්වලදීයි.

වයඹදිග සිරියාවේ දරුණු ගැටුම් අතර ISIS නායකයා මරුමුවට පත්වී ඇති මුත් ඒ කිනම් කාලයකදැයි ඔවුන් සඳහන් කර නැහැ.

එහෙත් පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී තම හමුදා විසින් ISIS සංවිධනායේ නායකයාව මරණයට පත් කළ බව තුර්කි ජනාධිපති රෙසෙප් තායිප් අර්ඩවාන් පවසා සිටියා.

මෙලෙස මරණය පත්වී ඇත්තේ ISIS සංවිධානයේ සිව් වන නායකයා වන අතර, ඔහු වෙනුවට නව නායකයෙකුද මේ වනවිට පත් කර තිබෙනවා.

එලෙස ISIS සංවිධානයේ නව නායකයා ලෙස තෝරාපත් කරගෙන ඇත්තේ අබු හෆ්ස් අල්-හෂ්මිනි අල්-කුරේෂියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *