රත්තරන් වෙළෙඳපොලේ රත්තරන් මිල අද (3) දිනයේ පහළ වැටී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක් රුපියල් 164,000 ක් දක්වා ද, කැරට් 24 රත්තරන් පවුමක් රුපියල් 179,000 ක් දක්වා ද පහළ වැටී ඇති බවයි දේශීය රන් ව්‍යාපාරිකයෝ පැවසුවේ.

කෙසේ වෙතත් මීට දින දෙකකට පෙර කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 168,000 ක සහ කැරට් 24 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 183,000 ක පැවැති බවත් සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *