උසස් පෙළ විභාගයේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ මෙම මස 5,6 සහ 7 යන දිනවල පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී නොසිටි අයදුම්කරුවන්ට මේ සඳහා සහභාගි විය නොහැකි බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර 1911, 0112784208 හෝ 0112784537 යන දුරකථන අංකවලින් ලබා ගත හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *