ජල ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද (02) රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව 30% සිට 50% දක්වා ජල ගාස්තු වැඩිවීමක් සිදුවෙනු ඇති.

කෙසේවෙතත් මේ හේතුවෙන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා බලපෑමක් සිදුනොවන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *