ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රෝන් මෙම සති අන්තයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයෙක් මෙරට සංචාරය කරනු ලබන්නේ ඉතිහාසයේ පළමු වරටය.

ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයාගේ මෙම සංචාරයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු මෙරට මැති ඇමතිවරුන් හමුවීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *