නවීකරණය කරන ලද උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ අනුරාධපුර සහ ඕමන්ත අතර කොටසේ දුම්රිය ධාවනය අද සිට ආරම්භ වනවා.

මහව සිට ඕමන්ත දක්වා පැයට කිලෝමීටර 100 ක වේගයෙන් දුම්රිය ධාවනය කළ හැකි වන පරිදි උතුරු දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය කිරීමේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරුණේ 2019 වසරේදියි.2022 වසරේ නොවැම්බර් මස අවසන් කිරිමට නියමිතව තිබූ එම ව්‍යාපෘතිය මෙරටට බලපෑ කොවිඩ් සහ ආර්ථික අර්බුද හමුවේ තාවකාලිකව නතර කෙරුණා.

මහව සිට ඕමන්තේ දක්වා දිවෙන මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ මුළු දිග කිලෝමීටර 128 ක් වන අතර ඉන්දීය ණය ආධාර යටතේ එහි නඩත්තු කටයුතු සිදුකරනු ලැබුවා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත මුදල ඩොලර් මිලියන 91 යි දශම 2 යි 7 ක්.පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඇතුළු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම මාර්ගය නිරීක්ෂණය කර විවෘත කළ අතර එහෙත් එම කොටසේ දුම්රිය ගමනාගමනය සිදු වන්නේ අද සිටයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *