සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ (EPF) සාමාජිකයන්ට අන්තර්ජාලය හරහා (Online) විශ්‍රාම පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කරගත හැකි බව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම්දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මාර්ගගත ක්‍රමය (Online) ඔස්සේ http://www.labourdept.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ තොරතුරු ලබාගත හැකි බවයි දැනුම්දී ඇත්තේ.

අදාළ සාමාජිකයා සියයට තිහේ (30%) ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ සුදුසුකම් සපුරා තිබේද යන්නද එහි සඳහන් වන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

302 Comments

 • L. H. saman deshapriya, July 12, 2023 @ 10:33 am Reply

  Aththatama hora deyak

  • T.T.N dilshan, July 14, 2023 @ 2:12 pm Reply

   Total etf

   • Don chaminda dinesh kumarm ambepitiya, July 16, 2023 @ 4:27 pm Reply

    • Lasantha sujeewa sirimanna, September 24, 2023 @ 6:52 pm Reply

     Need to check my balance

     • Priyantha kariyawasam, November 19, 2023 @ 4:18 pm

     • සංඛ සුරේෂ් රත්නායක, November 20, 2023 @ 10:58 am

      මගේ මුලු මුදල කීයද

     • Ishara sandamali kodikara, November 20, 2023 @ 3:09 pm

      30%

     • Asanga Ranasingha aluthgedara, November 21, 2023 @ 1:48 am

      971582067650

     • S.r.m.amarajeewa swarnathilaka, November 21, 2023 @ 7:21 am

      Balance chick

     • M Asela Hewa, November 21, 2023 @ 3:30 pm

      Need to check my balance

     • D. Priyani Nisansala, November 22, 2023 @ 6:17 am

      Total balance.

     • R m chaminda Bandara, November 23, 2023 @ 6:16 pm

    • M.A.sadun chathuranga, November 21, 2023 @ 6:39 am Reply

     EPF balance

     • ABP Dissanayaka, November 22, 2023 @ 3:33 pm

      මගෙ මුලු මුදල කීයද

     • Sandrasekaran, November 23, 2023 @ 2:28 pm

      Epf

   • Shamali, July 25, 2023 @ 2:20 pm Reply

    • E.m.indunil manjula jayasekara, August 22, 2023 @ 6:06 pm Reply

     Need to check my EPF balance

     • Prasanna, August 24, 2023 @ 2:32 pm

      How to check, pls tell me
      Thanks

     • Wijayarathna samarasekara Pradeepa Udayangani a, August 27, 2023 @ 3:07 pm

      Check the balance

     • Delita godakanda, September 2, 2023 @ 10:51 am

      Hi
      Feedback

     • W A J R WEERASINGHE, September 6, 2023 @ 5:31 am

      EPF BALLANS

     • w.a.d nishantha, September 8, 2023 @ 12:02 am

      E.m.indunil manjula jayasekara, August 22, 2023 @ 6:06 pmReply
      Need to check my EPF balance

     • D C Gankanda, September 20, 2023 @ 6:40 pm

      Need to check my EPF

     • Sujith wikcramage, September 27, 2023 @ 10:26 am

      Nice

     • Ravindra kumara madanayaka, October 21, 2023 @ 8:41 am

      EPF Balaas

     • G.g.d.h.mendis, November 20, 2023 @ 9:26 am

      Mage acoustic balance aka denaganna puluwanda
      Mata eka ganna puluwanda

     • Madushanka pathmakumara, November 20, 2023 @ 10:46 am

      Mage E.T.F balance eka balanna oni.

     • Saman, November 20, 2023 @ 3:41 pm

      Ii

     • Ranasinhege DamithaManoraj, November 20, 2023 @ 4:45 pm

      Epf Id no 197132603460

     • W.L.Asanka Indunil, November 21, 2023 @ 12:32 pm

      I want to check my EPF

     • A.m.n.d.gunathilake, November 22, 2023 @ 11:37 am

      Need to check my epf balance

    • WV Gunawantha, November 13, 2023 @ 4:37 pm Reply

     EpF balance

     • Nishantha Jayasundera, November 23, 2023 @ 2:16 pm

      Need to know total epf balance

    • B.D.Prageeth Dushantha, November 25, 2023 @ 6:24 am Reply

   • Pradeep samarasinghe, August 28, 2023 @ 9:17 am Reply

    • W.A.Laksman Kumara, September 8, 2023 @ 2:15 pm Reply

     E.p.f 12337

     • Kapila Lasantha, September 13, 2023 @ 9:13 pm

      my epf

     • R.J.Pradeepkumar, September 17, 2023 @ 10:24 am

      I won’ts to find out my epf balance

     • Namal, November 20, 2023 @ 10:58 am

      Epf මුදල් ශේෂය දැනගන්න පුලුවන්ද?

    • Kapila Lasantha, September 13, 2023 @ 9:13 pm Reply

     my

   • W M Roshan Manjula, September 5, 2023 @ 8:12 pm Reply

    Very Good Work

    • R.J.Pradeepkumar, September 17, 2023 @ 10:27 am Reply

     Please give me a EPF balance

     • A.p.sumanasiri, October 19, 2023 @ 9:29 pm

      I won’t to see balance

     • Madushanka pathmakumara, November 20, 2023 @ 10:48 am

      61904 E.P.F බැලන්ස් එක චෙක් කරගන්න

   • W M Roshan Manjula, September 5, 2023 @ 8:17 pm Reply

    Please Give Me a ETF Balance

   • Lasanthi, September 7, 2023 @ 11:48 am Reply

    A.D. Nimal Dayarathna, ID, 590782947 v

    • M H N Darshana, September 15, 2023 @ 12:22 pm Reply

     Abans PLC

   • A M L A Muthukumara, September 9, 2023 @ 10:27 am Reply

    My epf balance

    • M.J.M. MANSOOR, September 13, 2023 @ 6:16 pm Reply

     I WANT KNOW THE AMOUNT OF EPF THAT SHOULD GET IWAS WORKING AT HOLIDAY INN FROM 1986 TO 1988

     • Hansika, September 27, 2023 @ 1:55 am

      My epf balance
      My epf number 148
      Company name
      Sri lanka consumer coopartive fedRETION ltd

   • manoj mandalawatta, September 13, 2023 @ 11:23 pm Reply

   • K.A.N.A.S.KURUPPU, September 15, 2023 @ 10:38 pm Reply

    Total epf

   • Sumudu, October 2, 2023 @ 8:55 pm Reply

    Sumudu chathuranga

   • Sameera Sandaruwan, November 11, 2023 @ 8:22 am Reply

    Need check my balance

   • Nalaka Wijesiri, November 20, 2023 @ 10:37 am Reply

    Total epf

   • Saduni prasanajali, November 20, 2023 @ 10:06 pm Reply

    My etp balance chek

   • Nadeesha subashini perera, November 21, 2023 @ 10:36 am Reply

   • T.G.Mahesha Dilani, November 22, 2023 @ 9:21 am Reply

    මගේ ගිනුම පරීක්ෂා කරන්න ඕන

    • Wellappuli Arachchige Ajith, November 23, 2023 @ 8:59 am Reply

     EPF today balance

   • Dilrukshi dilrukshi, November 24, 2023 @ 6:40 am Reply

    Godak hoda deyak

  • Aravinda lankapriya weerakoon, July 14, 2023 @ 11:45 pm Reply

   Etf

   • ඊ.ඩී.ඉන්දික උදය කුමාර, August 19, 2023 @ 8:03 am Reply

    අර්ථසාදක ගිණුම පරීක්ෂා කිරීම

    • Sarathchandrakumaraliyanage, August 19, 2023 @ 10:39 pm Reply

     Etf

     • Devi, September 18, 2023 @ 6:43 pm

      Balance

    • AH sampath kumara, August 27, 2023 @ 10:52 am Reply

    • Harindra Menaka sugathadasa Kariyawasam, August 31, 2023 @ 8:20 pm Reply

    • SHV Wimarshani, September 2, 2023 @ 9:39 am Reply

     My Email as below

    • Kamala Kumari, September 5, 2023 @ 2:00 am Reply

    • W A J R WEERASINGHE, September 6, 2023 @ 5:32 am Reply

     EPF BALLANS

    • J.D.S.Nalinda, September 8, 2023 @ 2:04 pm Reply

     Nice

     • Suranjith Perera, September 19, 2023 @ 8:50 am

      Have

    • D.M.C.Premathilake, September 11, 2023 @ 8:29 am Reply

     I.D.No,197108602737

    • Thushara, September 28, 2023 @ 6:09 am Reply

    • Lakshika wijerathna, September 29, 2023 @ 11:36 am Reply

     I want to know my balance

  • Amila Kothalawala, July 15, 2023 @ 4:14 pm Reply

   Komada balanne

   • H.a.s.u.hettiarachchi, July 20, 2023 @ 12:32 am Reply

    How to check my balance

    • Asarappulige Ranjith, July 26, 2023 @ 8:28 am Reply

     Kohomada balanne

     • susilherison, August 20, 2023 @ 1:04 pm

      Etf banna one

     • Hasitha tharanga Wijethunga, August 28, 2023 @ 4:21 pm

      Balance EPF

    • Hasitha tharanga Wijethunga, August 28, 2023 @ 4:20 pm Reply

     Balance EPF

     • DMPSandaruwan, September 23, 2023 @ 11:03 am

      ETF Mudala

    • W A J R WEERASINGHE, September 6, 2023 @ 5:33 am Reply

     EPF BALLANS

   • Anuradha, August 18, 2023 @ 7:02 pm Reply

   • W.chamith malintha rukshan, September 4, 2023 @ 7:50 pm Reply

    Artha sadaka mudala. Pariksha Kara gnna ona

   • W A J R WEERASINGHE, September 6, 2023 @ 5:33 am Reply

    EPF BALLANS

    • M.a menike, September 25, 2023 @ 11:38 am Reply

     Epf blence

     • NawanNawala Hettige susantha wijewickrama, October 1, 2023 @ 10:05 am

      EEp

  • E.g.subhash kaushan, July 15, 2023 @ 5:12 pm Reply

   Etf blance chek

  • Akalanka stephen James, July 15, 2023 @ 9:38 pm Reply

   Check my etf balance

   • P.A.Rajapaksha, July 16, 2023 @ 3:09 pm Reply

    My balance

    • Samith rohan, July 19, 2023 @ 8:42 am Reply

     Celinko

    • Ym UK yapa, July 19, 2023 @ 1:21 pm Reply

     My balance

    • Y. M. U. K. Yapa, July 19, 2023 @ 1:23 pm Reply

     My balance

    • W W Nirosha sandamali, July 21, 2023 @ 10:33 am Reply

    • Sandusekaran, August 14, 2023 @ 9:17 am Reply

     Epf

     • Kapila Lasantha, September 13, 2023 @ 9:15 pm

      my epf balans

    • Warnakulasuriya jerad Chaminda Fernando, August 22, 2023 @ 9:37 am Reply

     I wont chek my balance

   • Ridma lalani abeywickrama, July 16, 2023 @ 3:35 pm Reply

    Epf balance

    • Gpk pradeep kumara, July 17, 2023 @ 9:13 pm Reply

     Balance

    • E.m indunil manjula jayasekara, July 19, 2023 @ 12:35 pm Reply

     Need to check my epf balance

     • Shamali, July 25, 2023 @ 2:21 pm

    • Juwanmandadige Lakshman Fernando, July 20, 2023 @ 5:25 am Reply

    • Shamali, July 25, 2023 @ 2:24 pm Reply

     Hoda deyak

    • K.H. Upup shantha, September 10, 2023 @ 9:32 am Reply

     Yel my email address is carect.

    • K.P.N.D.Jayaweera, September 29, 2023 @ 2:23 pm Reply

   • MDSiron Prishantha, July 18, 2023 @ 2:27 am Reply

    555

   • දඩල්ලගේ අර්ජුන ඉසුරැ මාලින්ද, August 13, 2023 @ 10:24 am Reply

    මටත් ඊ.ට්එෆ් එක බලගන්න ඔින

    • D L W Vishantha sanjeewa, August 26, 2023 @ 10:41 am Reply

     ETF එක බලන්න පුලුවන්ද කොහොමද බලන්නෙ

     • Thakshila sewwandi kumarashinha, August 31, 2023 @ 6:48 am

      Mata e.p.f aka balanna one balanne කොහොමද

   • susilherison, August 20, 2023 @ 1:04 pm Reply

    Etf banna one 723150914v

    • D L W Vishantha sanjeewa, August 26, 2023 @ 10:42 am Reply

     ETF එක බලන්න පුලුවන්ද කොහොමද බලන්නෙ

  • Udith Fernando, July 18, 2023 @ 12:17 pm Reply

   Good job

  • MHRD De silva, July 21, 2023 @ 9:11 am Reply

   Check EPF

  • MHRD De silva, July 21, 2023 @ 9:12 am Reply

   Check EPF balance

   • S S indika niwan, September 10, 2023 @ 12:21 am Reply

    Komada balanne

  • Dankan peitis, August 27, 2023 @ 4:18 pm Reply

   1620

  • V W sunil, September 3, 2023 @ 7:56 am Reply

   ETF

  • P. D ROHITH, September 7, 2023 @ 8:11 am Reply

   Let me know the my EPF Balance Amount

  • A M L A Muthukumara, September 9, 2023 @ 10:26 am Reply

   My epf balance

  • Nuran shammika Ranasinghe, September 19, 2023 @ 2:15 pm Reply

   Good

  • Nuwan udaya, September 27, 2023 @ 8:19 pm Reply

   Kohomada balanne meken balanna bane

  • Sumudu, October 2, 2023 @ 8:55 pm Reply

   Sumudu chathuranga

  • Shiran dieep, November 20, 2023 @ 9:15 am Reply

   943252688v
   19943250688

  • sassika, November 20, 2023 @ 11:04 am Reply

  • Sudarshani Nevilka, November 21, 2023 @ 4:25 am Reply

   EPF balance ppayment

  • Akmeemanage jaywood roshan, November 22, 2023 @ 11:42 am Reply

   Good job helpful for everybody thanks

  • MW Renuka malkanthi, November 23, 2023 @ 10:21 am Reply

   Epf

  • Nallu Ilagaratnam, November 24, 2023 @ 3:29 pm Reply

   EPF statement NIC 793462816V

 • Thusith Anuradha, July 12, 2023 @ 10:47 am Reply

  Etf

  • Upendra, July 14, 2023 @ 12:31 pm Reply

  • Senaka Siriwardana, July 14, 2023 @ 9:58 pm Reply

   Epf balance

   • Akalanka stephen James, July 15, 2023 @ 9:39 pm Reply

    Check my etf balance

   • L D INDUNIL BANDARA LADDUWAHETTI, July 28, 2023 @ 11:41 am Reply

    Epf balance

 • ULDS Priyadarshana, July 12, 2023 @ 11:32 am Reply

  Etf

  • Sarath mangal samarakkodi, July 15, 2023 @ 3:47 pm Reply

   Epf blans

   • Gpk pradeep kumara, July 17, 2023 @ 9:13 pm Reply

    Balance epf

   • Shavul Hameed Fathima Sumaira, July 19, 2023 @ 8:19 pm Reply

    EPF balance

 • හේරත් මුදියන්සේලාගේ ලහිරැ කලංක, July 12, 2023 @ 11:46 am Reply

  lahiru

 • P.h.kasun chamara, July 12, 2023 @ 12:29 pm Reply

  EPF online check

  • R.A.J.N.DE.ALWiS, July 14, 2023 @ 1:48 pm Reply

   Epf online

  • Km jaya chandran, July 14, 2023 @ 2:33 pm Reply

   No

  • Rajjalgoda gamage saman, July 14, 2023 @ 10:41 pm Reply

   Epf balance

   • Gpk pradeep kumara, July 17, 2023 @ 9:14 pm Reply

    Epfbalance

   • Sudath sujeewa, July 18, 2023 @ 1:13 pm Reply

    Epf balance

  • L Jayashantha Rathnasiri, July 15, 2023 @ 4:30 am Reply

   My Epf Account check

  • PPADISSANAYAKA, July 15, 2023 @ 4:27 pm Reply

   Epf

 • T.D.Janaka Ruwan Kumara, July 12, 2023 @ 1:04 pm Reply

  EPF balance

  • S j sriwardana, July 14, 2023 @ 1:49 pm Reply

   acont

  • Wasantha kumara, July 14, 2023 @ 9:16 pm Reply

   810424010v

  • Duwage wijith samantha, July 14, 2023 @ 10:49 pm Reply

   My EPF account

  • R l jeewana bandu, July 15, 2023 @ 7:27 am Reply

   Epf

  • ව්තානගේ දෝන මාලා දමයන්ති, July 15, 2023 @ 9:56 am Reply

   අර්තසාධක මුදලේ මා නමින් මේ වනවිට කීයක් එකතු වී තිබෙන්වාද

   • k s c bandara, July 18, 2023 @ 8:47 am Reply

    k s c bandara

   • W W Nirosha sandamali, July 21, 2023 @ 10:45 am Reply

   • Sarathchandrakumaraliyanage, August 19, 2023 @ 10:41 pm Reply

    Etf

   • Keerthi Saman, August 29, 2023 @ 8:42 pm Reply

    Keerthi saman

  • Juwanmandadige Lakshman Fernando, July 20, 2023 @ 5:26 am Reply

  • Nalin Prasad Wijeyeratna, September 16, 2023 @ 10:42 pm Reply

   Please check my epf and etf balance please
   663641271 v
   New 196636401271

 • W.T. Uditha Violet, July 12, 2023 @ 1:14 pm Reply

  Epf

  • Waththegedara Janaki perera, July 15, 2023 @ 6:46 am Reply

   Epf

 • p.k.s. pushpa kumara, July 12, 2023 @ 1:43 pm Reply

  30/.

  • N. K Amila sampath, July 14, 2023 @ 8:31 pm Reply

   Epf balance

 • Wimal nagodavithana, July 12, 2023 @ 4:01 pm Reply

  EPF

 • Yasith madusanka wijerthna, July 12, 2023 @ 4:08 pm Reply

  My EPF account

  • Km Anura dammika madanayaka, July 15, 2023 @ 7:44 am Reply

   Chack the balance

 • Yasith madusanka wijerthna, July 12, 2023 @ 4:11 pm Reply

  Mu EPF
  account

 • Liyanage prasad warunajith Liyanage, July 12, 2023 @ 5:16 pm Reply

  Chak My etf balance

  • Sadara Chulantha wijrsekera, July 14, 2023 @ 9:54 pm Reply

   My EPF balance

 • Wddp kumarasiri, July 12, 2023 @ 5:45 pm Reply

  893061665v

 • KUMARAGE THARAKA MADUSHANKA LAKMAL, July 12, 2023 @ 7:02 pm Reply

  Tharaka

 • Pck silva, July 12, 2023 @ 7:12 pm Reply

  Epf

  • Chaminda sampath gunarathne, July 15, 2023 @ 8:08 pm Reply

   කොහොමද බලන්නෙ

 • b j brathnayake, July 12, 2023 @ 7:31 pm Reply

  ok

 • W.m.c.j bandara, July 12, 2023 @ 9:30 pm Reply

  Usename puswerd monawada

 • J s i s senevirathna, July 12, 2023 @ 10:47 pm Reply

  I need to check my epf balance

 • Sanath, July 13, 2023 @ 1:36 am Reply

  Etf එක ගැන විස්තර දැන ගැනීම

  • Sumith Priyanka, July 14, 2023 @ 7:19 pm Reply

   Epf

 • A.M.R.A.K.B.Karunawardena, July 13, 2023 @ 6:18 am Reply

  Yes

 • HATHARASINGHE ARACHCHIGE GAYAN, July 13, 2023 @ 6:37 am Reply

  30%

 • sumudu dilanka disanayake, July 13, 2023 @ 6:50 am Reply

  cheq my epf

 • Rasitha Shyamal Tennakoon, July 13, 2023 @ 7:13 am Reply

  Good

 • A.nilusi de silva, July 13, 2023 @ 7:37 am Reply

  Show 30% EPF

 • Ashan, July 13, 2023 @ 7:42 am Reply

  Good

 • Ashan, July 13, 2023 @ 7:44 am Reply

  Good Good

 • R.A.k.Ashan anuradha barmawansa, July 13, 2023 @ 7:46 am Reply

  Good

 • R.A.k.Ashan anuradha barmawansa, July 13, 2023 @ 7:48 am Reply

  Good
  Good

 • Sujith, July 13, 2023 @ 8:27 am Reply

  Grateful.

 • w.l.samantha kumara, July 13, 2023 @ 9:04 am Reply

  30%

  • Sadara Chulantha wijrsekera, July 14, 2023 @ 9:55 pm Reply

   My EPF balance

 • K L P Chaminda, July 13, 2023 @ 9:11 am Reply

  071 3371604

 • Idippilipathiranage Sujeewa Krishanthi, July 13, 2023 @ 9:52 am Reply

  I want to get to know my total balance

 • Chelliah hariharan, July 13, 2023 @ 9:55 am Reply

  turney hariharan @gmail. Com

 • Lalith, July 13, 2023 @ 9:59 am Reply

  Request to 30%

 • E.M.H.Bandara, July 13, 2023 @ 10:31 am Reply

  077-4586683

 • Dimuthu suranga, July 13, 2023 @ 10:34 am Reply

  Epf

 • M.P.Aruna samanpriya pathirana, July 13, 2023 @ 10:47 am Reply

  EPF Details

 • P A S Dilrukshi, July 13, 2023 @ 10:48 am Reply

  Check EPF acount

 • P A S Dilrukshi, July 13, 2023 @ 10:51 am Reply

  Check EPF account

 • Hewagamage ruwan, July 13, 2023 @ 11:08 am Reply

  Epf

 • Praneeth Nanayakkara, July 13, 2023 @ 11:28 am Reply

  Plus send my EPF balance

 • Mahima gunaratne, July 13, 2023 @ 11:36 am Reply

 • Bg sunil santha, July 13, 2023 @ 11:43 am Reply

 • T.W.M.G.U.B.WIJEKOON, July 13, 2023 @ 12:15 pm Reply

  Please balance

 • Nayanjith Pramalal, July 13, 2023 @ 12:32 pm Reply

  EPF

 • Ramodhram warnasooriyan, July 13, 2023 @ 12:44 pm Reply

  My account balance

 • Dilip kumar, July 13, 2023 @ 12:46 pm Reply

  User name
  Passward

  • Asanga dilhan wickramathilaka, July 14, 2023 @ 12:37 pm Reply

   Check balance and possibility for tack 30%.

 • Liyana Gamage Manjula Prasad susantha, July 13, 2023 @ 12:51 pm Reply

  Private

 • U S Abeywickrama, July 13, 2023 @ 1:11 pm Reply

  Nipponpaint lanka pvt ltd
  2010

 • M D Charuni Nimeshika, July 13, 2023 @ 1:11 pm Reply

  30%

 • Indika Hathurusinghe, July 13, 2023 @ 1:21 pm Reply

  Hi

 • Sanjeewa Niroshana Katuwawala, July 13, 2023 @ 3:01 pm Reply

  To cheak my epf

 • Wijeyalath pedige Lakshika Dilshani, July 13, 2023 @ 3:31 pm Reply

  How much my EPF balance

 • Vajira Dilshan, July 13, 2023 @ 3:42 pm Reply

  1184

 • Vajira Dilshan, July 13, 2023 @ 3:44 pm Reply

  Securityco Lanka(pvt) Ltd #45/75,nawala rod,Narahenpita

 • W.K.A.Sachintha, July 13, 2023 @ 3:46 pm Reply

  My pf

 • S.a.r.lakmal pranna, July 13, 2023 @ 3:58 pm Reply

  Hii

 • Sapumal Ravindranath Rathnaweera, July 13, 2023 @ 4:34 pm Reply

  Epf balance

 • Udayangana wijerathne, July 13, 2023 @ 4:44 pm Reply

  Good

 • Chaminda niroshan, July 13, 2023 @ 4:45 pm Reply

  EPF

 • Russel, July 13, 2023 @ 4:49 pm Reply

  I want to know my total Amount of rupees in my EPF. How much.

 • Russel Winston Buultjens, July 13, 2023 @ 4:55 pm Reply

  I want to know my total Amount of rupees in my EPF. How much.

  • B.W.A.M.M.S.A.K.KARUNARATHNA, July 14, 2023 @ 4:56 am Reply

   I want to know amount of

  • B.W.A.M.M.S.A.K.KARUNARATHNA, July 14, 2023 @ 4:58 am Reply

   I want to know amount of my EPF .

  • BDGA Fernanado, July 14, 2023 @ 9:03 am Reply

   Fiem estsn

 • Palleck Kankanange Chandana Wijithasiri, July 13, 2023 @ 5:30 pm Reply

  I wants to know amount of my epf

 • K r m susil prema kumara rathnayaka, July 13, 2023 @ 5:48 pm Reply

  Epf details

  • Sampath Fernando, July 13, 2023 @ 9:32 pm Reply

   I want my EPF balance

   • Nalaka Sandaruwan, July 15, 2023 @ 2:19 pm Reply

    Hi

   • M.J.M.MANSOOR, September 13, 2023 @ 6:06 pm Reply

    I want to check my EPF amount ,I was working from 1986 to 1988
    In Holiday Inn

 • Wkcs jaywrdana, July 13, 2023 @ 6:37 pm Reply

  Primae polmara

 • J.M.Ruwan Kumara, July 13, 2023 @ 6:48 pm Reply

 • W.L DILSHANI LEKAMGE, July 13, 2023 @ 6:53 pm Reply

  Epf danagani
  Ata

 • j f m firdows, July 13, 2023 @ 7:10 pm Reply

  ok

 • j f m firdows, July 13, 2023 @ 7:12 pm Reply

  ok

 • w p d silva, July 13, 2023 @ 7:15 pm Reply

  760070831V

 • Subashana Herath, July 13, 2023 @ 7:42 pm Reply

  ETF

 • Subashana Herath, July 13, 2023 @ 7:43 pm Reply

  ETF

 • Warnapurage Aruna Dilrukahan Fernando, July 13, 2023 @ 7:44 pm Reply

  Need to know EPF balance.

  • S.M. Ravindra Seneviratne, July 13, 2023 @ 8:40 pm Reply

   Need to know EPF balance

 • J.A Tharushi janani, July 13, 2023 @ 7:48 pm Reply

  Details

 • Sahabandu kankanam arachchige suranga chandimal, July 13, 2023 @ 7:59 pm Reply

  Account

 • Udumullage priyajith iresh kumara, July 13, 2023 @ 8:02 pm Reply

  Pf

  • B.W.A.M.M.S.A.K.KARUNARATHNA, July 14, 2023 @ 5:03 am Reply

   I want to know amount of my EPF .

 • R.D.Susantha Suraj Wijayathilaka, July 13, 2023 @ 8:14 pm Reply

  let me know my EPF balance please

 • L M M SILVA, July 13, 2023 @ 8:23 pm Reply

  EPF

 • m.amila madushan peiris, July 13, 2023 @ 8:36 pm Reply

  EPF results

 • Muthutanterige Amila madushan peiris, July 13, 2023 @ 8:40 pm Reply

  EPF results online

 • A p k mapalagama, July 13, 2023 @ 8:45 pm Reply

  balance up date

 • sellai s, July 13, 2023 @ 9:18 pm Reply

  EPF BALANCE

  • L. T. SJ. Silva, July 16, 2023 @ 8:48 am Reply

   Balance Sha niwase wahala aluth wadiya kirimata 30% Ganna puluwanda

 • V.karunarathna, July 13, 2023 @ 9:28 pm Reply

  Need to details and how can check it

 • W.M.A. Bandara, July 13, 2023 @ 10:02 pm Reply

  I want to know my total Amount of rupees in my EPF. How much.

 • H M SUPUN PATHUM BANDARA, July 13, 2023 @ 11:39 pm Reply

  0771762121

 • H M SUPUN PATHUM BANDARA, July 13, 2023 @ 11:40 pm Reply

  Epf blance

 • Nirosha udayangani upali, July 13, 2023 @ 11:52 pm Reply

  Mata Epf,Etf dekama bala ganna ona hiddarmini gamant eke wada kare 9059sewa ankaya

 • Pathum suresh, July 14, 2023 @ 12:04 am Reply

  30% araganna

 • Sudath kumara, July 14, 2023 @ 8:24 am Reply

  EPF details

 • Susil priyanatha manamperi, July 14, 2023 @ 8:50 am Reply

  Etf and epf

 • Susil priyanatha manamperi, July 14, 2023 @ 8:52 am Reply

  I want may epf amunt

 • Niluka Jayawardhana, July 14, 2023 @ 9:37 am Reply

  Epf

 • Chandana kumara, July 14, 2023 @ 9:38 am Reply

  My epf total amunt

 • P.D.G Susantha kaumara, July 14, 2023 @ 1:15 pm Reply

  EPF

 • W.A.Inoka Deepani, July 14, 2023 @ 3:59 pm Reply

  I want to see the amount of my epf account.

 • Thilini Ranasinghe, July 14, 2023 @ 6:41 pm Reply

  EPF

 • Dhananjaya, July 14, 2023 @ 7:53 pm Reply

  I wont check my balance

 • Nirmala Priyani, July 14, 2023 @ 8:05 pm Reply

  මගේ etf එක බලන්න

 • P.G.M.U.S Disanayaka, July 14, 2023 @ 11:19 pm Reply

  15404

  • M.J.M.MANSOOR, September 13, 2023 @ 6:08 pm Reply

   I want to check my EPF amount ,I was working from 1986 to 1988
   In Holiday Inn

 • Chathura silva, July 15, 2023 @ 2:53 pm Reply

  EPF

 • Sumathi Hewavitharana, July 15, 2023 @ 4:30 pm Reply

  I want to know my EPF total amount.

 • Manikkuge Ramani Susila Ranjani, July 16, 2023 @ 12:18 am Reply

  අර්ථසාධක මුදල්
  තිබේ ද

 • K m shashimal menuka, July 20, 2023 @ 11:04 am Reply

  I want to know my ETF credit

 • Hansika Priyadarshani, July 21, 2023 @ 12:12 am Reply

  30% araganna

 • Hansika Priyadarshani, July 21, 2023 @ 12:20 am Reply

  30% araganna.

 • Ganga, July 21, 2023 @ 11:35 pm Reply

  Want to check my total balance as at today

 • L G S Perera, July 21, 2023 @ 11:37 pm Reply

  Need to check Total Balance

 • K.g.c.s wijerathna, July 23, 2023 @ 9:31 am Reply

  Please detail

  • P.H Suresh Sanjeewa, August 18, 2023 @ 9:56 am Reply

   My E.P.F balance check

 • Mg niluka, July 23, 2023 @ 11:48 am Reply

  My Epf balance

  • P.H Suresh Sanjeewa, August 18, 2023 @ 9:58 am Reply

   My E.P.F balance check

   • Ranga Pradeep, September 11, 2023 @ 7:20 am Reply

    My e p f balans

   • Liyanagea dona NiranjalaDilhanai, November 6, 2023 @ 7:37 am Reply

    Magea EpF balanse eka kiyada balanna onea

 • P.D.Rasoja thiloka meenu, August 18, 2023 @ 9:56 am Reply

  Can i know my balance?

 • H.S.P.Samaranayake, August 31, 2023 @ 8:56 pm Reply

  Mage ginume kiyak thiyanawada balanna oni

 • Vellayan Ganeshan, September 7, 2023 @ 2:23 pm Reply

  Can i know my balance?

  • M.J.M.MANSOOR, September 13, 2023 @ 6:09 pm Reply

   I want to check my EPF amount ,I was working from 1986 to 1988
   In Holiday Inn

 • Ranga Pradeep, September 11, 2023 @ 7:20 am Reply

  My e p f balans

 • M.J.M.MANSOOR, September 13, 2023 @ 6:23 pm Reply

  I want to know my EPF amount.I was working at holiday Inn from 1986 to 1988.

 • M.J.M.MANSOOR, September 13, 2023 @ 6:29 pm Reply

  I want to check my E.P.F.amount. I was working
  at HOLIDAY INN from 1986 to 1988

 • M.J.M.MANSOOR, September 13, 2023 @ 6:32 pm Reply

  Iwant to know my EPF amount I was working at HOLIDAY INN fro1986 to 1988.

 • T.H.G.Indrani, September 23, 2023 @ 8:11 am Reply

  I need to check my balance. 197654600158/765460158v

 • W.a amila sandaruwan, October 3, 2023 @ 9:54 pm Reply

  Epf

  • Manikkuge priyani niranjika piyarathne, November 22, 2023 @ 2:20 am Reply

   My epf balance

 • I D kasun prasad, October 12, 2023 @ 9:45 am Reply

  Please i want to check my EPF .

 • A.A Ranaweera, November 17, 2023 @ 9:10 pm Reply

  My EPF balance

 • M.NISSANKA, November 22, 2023 @ 2:55 pm Reply

  Balance

 • Gm vishara chanuka dillshan, November 23, 2023 @ 4:46 am Reply

  Mage mulu gana kiyada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *