කොළඔ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහිවු පළමු ගුවන් හමුදාපතිවරයා වන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 19 වන ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් උදේනි රාජපක්ෂ මහතාට උපහාර දැක්විමේ උළෙලක් පැවැත්වීය.

මෙම අවස්ථාව ආදි ආනන්දීය වෘත්තිකයින්ගේ සංසදය හා ආදි ආනන්දීය ක්‍රිඩා සංසදයේ සභාපති වත්මන් ආරක්ෂක ලේකම් (විශ්‍රාමික) ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

ආදි ආනන්දීය වෘත්තිකයින්ගේ සංසදය හා ආදි ආනන්දීය ක්‍රිඩා සංසදය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම උපහාර උළෙල සදහා ආනන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්, ආදි ආනන්දීය වෘත්තිකයින්, ආදි ආනන්දීය ක්‍රිඩා සංසදයේ සාමාජිකයින් මෙන්ම ආදි ශිෂ්‍යයන් ඇතුලු පිරිසක් සහභාගි වු අතර මෙහිදි ආරක්ෂක ලේකම් තුමන් විසින් නව ගුවන් හමුදාධිපති තුමන් වෙත සමරු තිලිණයක්ද ද පිරිනමන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *