අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කි ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඒ අනුව නව මිල වන්නේ රුපියල් 328කි.

කෙසේවෙතත් ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20කින් අඩු කර තිබෙන අතර එහි නව මිල ලෙස දැක්වෙනුයේ රුපියල් 365කි.

ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් මිල රුපියල් 2කින් අඩු කිරීම හේතුවෙන් නව මිල රුපියල් 308ක් වන අතර, සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6කින් වැඩි කිරීම නිසා එහි නව මිල ලෙස දැක්වෙනුවේ රුපියල් 346කි.

හූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 9කින් අඩු කර ඇත. ඒ අනුව එහි නව මිල ලෙස දැක්වෙනුයේ රුපියල් 236කි.

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විදුලි ගාස්තුද සංශෝධනය වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබිණි.

මේ අතර ලංකා අයි.ඕ.සී සමාගම ද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ මිල ගණන් වලට සමානව ඉන්ධන මිල සංගෝධනය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *