මේ අතර පිපිරීමට ලක්වූ ‘ටයිටන්’ සබ්මැරීනයේ සාගර මතුපිටට ගෙන ආ හැකි සියලුම කොටස් ගෙනවිත් පුපුරා යෑමට හේතුව සොයා බැලීමට පරීක්ෂණ සිදුකරන බවයි විමර්ශක කණ්ඩායම් සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව ‘ටයිටන්’ සබ්මැරීනයේ කොටස් සාගර මතුපිටට ගෙනඒමේ මෙහයුම් අද සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

මුහුදුබත් වූ ටයිටැනික් නෞකාවේ සුන්බුන් නීරීක්ෂණය සඳහා ‘ටයිටන්’ සබ්මැරීනය පසුගිය ඉරිදා අත්ලාන්තික් සාගරය වෙත ගමන් අරඹා තිබුණා.

ඉන් පැය එකහමාරකට පමණ පසු සබ්මැරීනය සමඟ පැවති සබඳතා බිඳ වැටුණු බවයි එම ගමන සංවිධානය කළ ඕෂන්ගේට් සමාගම සඳහන් කළේ.

ඒ, වනවිටත් ලොව ප්‍රකට බිලියනපතියන් ඇතුළු පුද්ගලයින් පස්දෙනෙකු එහි ගමන් කර තිබෙනවා.

මේ අතර මියගිය පස්දෙනා විශිෂ්ඨ ගවේශකයින් බවත් ඔවුන්ගේ පවුල්වලට කණගාටුව පළකරන බවත් ‘ටයිටන්’ සබ්මැරීනය හිමි ඕෂන්ගේට් සමාගම විශේෂ නිව්දනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා.

8 Comments

 • D C Jayasinghe, June 24, 2023 @ 8:07 am Reply

  Very wondaful incident . My deepest sympathy .

 • Supun, June 24, 2023 @ 3:48 pm Reply

  A premeditated murder

 • Supun, June 24, 2023 @ 3:53 pm Reply

  A premeditated murder . I suggest that an investigation should be started about the institution

 • R.K Fernando, June 24, 2023 @ 9:52 pm Reply

  Most important is the safety of life.
  In view of the above, when engaging in such risky projects, all equipment nvolved should meet with the highest standards. As such it is very evident that the company involved has not paid any attention to the value of human life involved.

 • mg, June 25, 2023 @ 7:11 am Reply

  ෆක් යු ocean gate#

 • Ssdbh, June 25, 2023 @ 8:06 am Reply

  🧒🧒🧒

 • RHMCT RATNAYAKE, June 26, 2023 @ 7:58 am Reply

  World citizens !
  Please think speak and do correctly ___
  You must stop your wars and share everything equally. The Earth provides enough resources for every man, woman and child to live comfortably, however there are people in the that choose to hoard it all…
  An intelligent good man who worked in the Ocean Gate, has informed the boss and medias about the faults of these ugly and improper “Titan”… But the foolish boss dismissed him and took legal actions against him ___+
  Now you can see the result of that fools actions.
  If you can’t think correctly with kindlyness __ you are not a Man !

 • ruwan weerarathna, June 26, 2023 @ 9:50 am Reply

  දැන් ඇති නෙද.මෙි ගැන කිවුවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *