පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් අනුරාධපුරය දක්වා විශේෂ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ජුනි 01 සිට ජුනි 05 දක්වා එම දුම්රිය ගමන්වාර ක්‍රියාත්මකයි.

ඒ අනුව බෙලිඅත්ත, ගාල්ල සහ කොළඹ කොටුවේ සිට විශේෂ දුම්රිය අනුරාධපුරය දක්වා ධාවනය කෙරෙනු ඇති.

අනුරාධපුරයේ සිට කොළඹ කොටුව ඇතුළු ගමනාන්ත කිහිපයක් වෙත විශේෂ ගමන්වාර කිහිපයක් ද ධාවනයට නියමිත බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

මේ අතර පොසොන් සැමරීමට එන සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් අනුරාධපුරය ඇතුළු අටමස්ථාන මෙන්ම මිහින්තලා ආශ්‍රිතව පහසුකම් සැළසීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යයාලය සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *