වෙළඳපොළේ කුකුළු මස්, මාළු සහ බිත්තර මිල ගණන් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව පාරිභෝගිකයන් පවසයි.

ඒ අනුව රුපියල් 1,000 ත් 1,100 ත් අතර මිළකට පැවති කුකුළු මස් කිලෝවක මිල රුපියල් 1,500 ත් 1,600 ත් අතර මිළකට එක්වරම වැඩිවී තිබේ.

මෙයට සමගාමීව වෙළඳපොළේ මාළු මිළ ගණන්ද ඉහළ අගයක් ගෙන ඇති අතර පෑළියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළේ කෙලවල්ලා කිලෝව රුපියල් 1,900 කටත්, පරා කිලෝව රුපියල් 1,700 කටත්, තලපත් කිලෝව රුපියල් 2,700 කටත්, සාලයා කිලෝව රුපියල් 400 කටත්, ලින්නා කිලෝව රුපියල් 1,500 කටත් අළෙවි වන බවයි වාර්තා වේ.

මෙම මිල ගණන්වලට සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය වෙළඳපොළේ මාලු මිළ ගණන්ද ඉහල අගයක් ගෙන ඇති අතර කෙලවල්ලා කිලෝව රුපියල් 2,800ත් 3,200ත් අතර මිළකටත්, බලයා කිලෝව රුපියල් 2,000 කටත්, පරා කිලෝව රුපියල් 2,400 කටත්, තලපත් කිලෝව රුපියල් 3,200 ත් 3,800 කටත්, සාලයා කිලෝව රුපියල් 650 කටත්, හැඩැල්ලා කිලෝව රුපියල් 1,950 කටත් අලෙවි වන බවත් සඳහන්ය.

මේ අතර බිත්තර සඳහා රජය පාළන මිළක් පනවනු ලැබුවත් සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ බිත්තරයත් තවදුරටත් රුපියල් 53 ත් 55 ත් අතර මිළකට අළෙවි වන බවත් පාරිභෝගිකයන් පවසනවා.

1 Comment

  • වසන්ත අමරනායක, May 30, 2023 @ 10:34 am Reply

    මීට වඩා අඩුවෙන් අපේ පැත්තේ තියෙනවා. ආවොත් ගන්න පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *