වයඹ පළාතේ සිට පිට පළාතවලට ගවයින් ප්‍රවාහනය නතර කර ඇතැයි, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වයඹ පළාත් වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ, බී. සී. එස්. පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේ, කුරුණෑගල ප්‍රදේශ කිහිපයක ගවයින් අතර පැතිර යන සමේ ගැටිති රෝගය හේතුවෙන් එම තීරණය ගත් බවයි.

කෙසේවෙතත් මෙම සම් රෝගී තත්වය වසංගත තත්ත්වයක් බවට පත්ව නොමැති බව ලංකා පශුවෛද්‍ය සංගමය පවසනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *