මෙරටින් හමුවූ ලොව විශාලතම මැණික් පොකුර බව පැවසෙන මැණික් පාෂාණය තක්සේරු කිරීමේදී, යම් මුලාවක් සිදුවී ඇති බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේදී අනාවරණ වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම මැණික් පාෂාණය සම්බන්ධයෙන් ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය කටයුතු කළ ආකාරය එහි වෘත්තීයභාවයට නොගැලපෙන බවයි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ නිලධාරීන් එම කමිටුව හමුවට කැඳවූ අවස්ථාවේදී කමිටු සාමාජික අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පැවසුවේ.

YouTube player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *