කොළඹ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සහ කැලණිය යන විශ්වවිද්‍යාලවල උපකුලපතිවරුන් ඇතුළු මහාචාර්යවරුන් පිරිසක් ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවාසිකාගාර වෙත ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙස මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා දින තුනකදී මෙම පිරිස හමු වූ අවස්ථාවලදී එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වූ බවයි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එච්.ඩී කරුණාරත්න මහතා සමග තවත් ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්යවරුන් පිරිසක් පසුගිය 16 වැනි දින මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා හමු වූ අවස්ථාවේ දී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් මුහුණපාන ගැටලු සම්බන්ධව දීර්ඝව සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

ටිරාන් අලස් මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යන්ගේ වර්තමාන ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ කළ විමසීමේදී උපකුලපතිවරයා ඉල්ලා සිටියේ ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවාසිකාගාර අසල ආරක්ෂාව තවත් තර කරදෙන ලෙසයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අසල රාත්‍රි මුර සංචාර වැඩිකිරීමට කටයුතු කරන ලෙස එහිදී ඇමතිවරයා පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගද ටිරාන් අලස් මහතා සහා පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පිරිස මෙහිදී මහාචාර්යවරුන්ට පෙන්වා දුන් බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා වන කථිකාචාර්ය උපුල් සුභසිංහ මහතා ඇතුළු මහාචාර්යවරුන් සමග පසුගිය 17 වැනිදා පැවති සාකච්ඡාවේදී උපකුලපතිවරයා ඉල්ලා සිට ඇත්තේ ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවසිකාගාර අසල ආරක්ෂක තත්ත්වය වැඩි කර දෙන ලෙසයි.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරිය වන ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය නිලන්ති ද සිල්වා මහත්මිය ඇතුළු මහාචාර්යවරුන් පිරිසක් සමග අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා සාකච්ඡාව පවත්වා තිබුණේ පසුගිය 18 වැනිදායි.

මෙහිදීද විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. උපකුලපතිවරිය එහිදී සඳහන් කර ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ සිදුවන හොරකම් වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන බවයි. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවාසිකාගාර අසල ආරක්ෂාව තර කරන ලෙසත් ඇය ඉල්ලා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවාසිකාගාර අසල ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ටිරාන් අලස් මහතා පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කර තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් පසුගිය දින කිහිපය පුරාවටම කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය අසල හමුදා සහ පොලිස් නිළධාරින් කණ්ඩායම් වශයෙන් රාජකාරී වල යොදවා තිබෙන ආකාරය ද දක්නට ලැබුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *