බූස්ස අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ විශේෂ අංශයේ සිරමැදිරියක බිත්තියක් තුළ ඉතා සූක්ෂම ලෙස සඟවා තිබූ සන්නිවේදන උපකරණ කිහිපයක් සොයාගෙන තිබේ.

පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකායේ බූස්ස කඳවුරේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකළ සොදිසි කිරීමකදී මෙම සන්නිවේදන උපකරණ සොයාගත් බව සඳහන් වේ.

පොලීසිය පැවසුවේ ජංගම දුරකථනයක්, සිම්පතක්, දුරකථන චාජර් තුනක්, ඩේටා කේබල් තුනක් මෙම බූස්ස බන්ධනාගාරයෙ තිබී සොයා ගත් බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *