ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ 2023 වර්ෂයට අදාළව නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත් කර ගැනීමේ නිලවරණය අද පැවැත්වෙනවා.

එමෙන්ම හැට දෙවැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම අද (20) කොළඹ ජයික් හිල්ටන් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මෙම නිලවරණයේ දී තෝරා පන්කර ගනු ලබන ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව නිලධාරී මඩුල්ලට 2023- 2025 කාලසීමාව සඳහා කටයුතු කිරීමට බලය හිමිවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *