ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට (ලංගම) අලුතින් රියදුරන් 800 දෙනෙකු සහ කොන්දොස්තරවරුන් 275 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම බඳවා ගැනීම් කඩිනමින් සිදුකරන බවයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත් ද අල්විස් සඳහන් කළේ.

මේ වනවිට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පවතින රියදුරු පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 1,035ක් වන අතර, කොන්දොස්තරවරු 450 දෙනෙකුගේ ද හිඟයක් පවතින බවයි වාර්තා වුණේ.

14 Comments

 • Suresh, April 2, 2023 @ 6:08 pm Reply

  Suresh danushka ranthumga

 • Sachintha, April 3, 2023 @ 7:29 am Reply

  Mata Enna one mama thabuththegama vayasa 21 nama sachintha niroshan

  • Nishanthadilshan, April 4, 2023 @ 11:39 pm Reply

   Mata ana one waysa 23ni kohmada ලියාපදිංචි වෙන්නෙ

 • Sanjeewa darmasena, April 3, 2023 @ 5:50 pm Reply

  Math enn asai

 • samantha herath, April 4, 2023 @ 7:07 am Reply

  Lalith herath
  Walapane
  39 year
  Ditiyal plz

 • Mohamed sujath, April 4, 2023 @ 8:32 am Reply

  Yes

 • Malith Madusanka, April 4, 2023 @ 10:59 am Reply

  Good

 • D.k.y sandun jayaweera, April 4, 2023 @ 3:23 pm Reply

  Hodiii

 • D.k.y sandun jayaweera, April 4, 2023 @ 3:27 pm Reply

  Sandun jayaweera

 • R.m. shantha Namal, April 4, 2023 @ 11:32 pm Reply

  Mat damma

 • Nishanthadilshan, April 4, 2023 @ 11:40 pm Reply

  Mata ana one waysa 23ni kohmada ලියාපදිංචි වෙන්නෙ

 • Udara randima, April 5, 2023 @ 6:07 pm Reply

  Mamath kamathe anna mama රත්නපුරේ wayasa 19 udara randima

 • Hashan rusiru, April 6, 2023 @ 11:39 am Reply

  Math enna one kohomada apply karanne

 • Shenal Bernard, April 6, 2023 @ 12:02 pm Reply

  Math enava 🥰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *