ජංගම දුරකථන මාදිලි 49කට සිය සේවාව ලබාදීම අත්හිටුවීමට “මෙටා” සමාගම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව වට්ස්ඇප් මෘදුකාංගය මෙම මස 31 වෙනිදා සිට අත්හිටුවනු ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

වට්ස්ඇප් මෘදුකාංගයේ නව යාවත්කාලින කිරීමේ හැකියාව නොමැති ජංගම දුරකථන මාදිලි 49 අතරට ඇපල්, සැම්සුන්ද අයත් වන අතර එලෙස සේවාවන් සැපයීම අත්හිටුවන දුරකථන සඳහා වට්ස්ඇප් පණිවිඩ හුවමාරු මෘදුකාංගය විසින් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් සිදුකිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

“මෙටා” සමාගම නිවේදනයක නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ

සේවාවන් අත්හිටුවනු ලබන දුරකථන මාදිලි සඳහා නව මෙහෙයුම් මෘදුකාංග නොලැබීම සහ වට්ස්ඇප් මෘදුකාංගය විසින් ආරක්‍ෂිත පද්ධතිය පිළිබඳව සිදුකරනු ලබන යාවත්කාලින කිරීම් මෙම දුරකථන මාදිලි සඳහා අන්තර්ගත කිරීමේදී ඇතිවන අපහසුතා හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

එලෙස සේවාවන් අත්හිටුවනු ලබන ජංගම දුරකථන මාදිලි 49 පහතින්

Apple iPhone 5

Apple iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

8 Comments

 • H. Gayanie Peiris, December 30, 2022 @ 5:40 am Reply

  Its good but now adays new generation phone prices are very high……

 • K. G. R. Premalal, December 30, 2022 @ 7:19 am Reply

  Only lenovo A820

 • අනංගයා, December 30, 2022 @ 10:37 am Reply

  මොංගල්ද ඩාලිං

 • MG Chandima Subodani, December 30, 2022 @ 11:59 pm Reply

  Don’t do it. Please🥺🥺😭 is that true for samsung M01 core ???😭

 • Kaumadi Hansika, December 31, 2022 @ 12:54 am Reply

  Oh shit!

 • G.P.Mudalige, December 31, 2022 @ 7:52 am Reply

  It is good idea because most of time we can’t understand
  who is using these apps.pl stop it

 • Claude perera, December 31, 2022 @ 9:29 am Reply

  Please dont do this

 • Nnnnnnnnnnnn, December 31, 2022 @ 10:11 am Reply

  How we communicate with others 😐🤐😕😤☹️😡😠🤬This is not a good decision 🤬😡 Don’t do this 😤If u do this ,We’ll hate u👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *