අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහතට – මිල අඩු කළ භාණ්ඩ සහ මිල ගණන් මෙන්න !

0 Min Read

ලංකා සතොස ආයතනය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කර තිබෙනවා.

වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි රාජ්‍ය අංශය සතු එකම සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය වශයෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

මෙම මිළ සංශෝධනය අද (10) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.

නව මිළ සංශෝධනයන් පහත පරිදි වෙයි.

Share This Article
Leave a comment