හෙට පාසල් පැවැත්වීම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක් !

16
1 Min Read

හෙට (24) දින සුපුරුදු පරිදි පාසල් පැවැත්වෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා. ‍

පාසල් අනධ්‍යයන සේවකයින් හෙට (24) සහ අනිද්දා (25) ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීරණ වී තිබෙනවා.ඒ අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන සේවාවට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන ලෙස ඉල්ලමින්.

මෙම පුවත පළ වීමත් සමඟ හෙට (24) පාසල් නොපැවැත්වෙන බවට පුවත් සමාජ මාධ්‍ය තුළ පළ වුණා.

ඊට පිළිතුරු ලෙසයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මේ බව නිවේදන කළේ.

Share This Article
Leave a comment