අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහතට – නව මිල මෙන්න !

3
0 Min Read

ලංකා සතොස ආයතනය අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මෙසේ අඩු කර ඇත්තේ මුං ඇට, කඩල, දුඹුරු සීනි සහ වියළි මිරිස්වල මිලයි.

මිල පහත දමන ලද එම අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ දිවයිනපුරා ඇති සියලුම ලංකා සතොස අලෙවිසැල් මඟින් පාරිභෝගිකයින්ට අද (14) ලබා ගත හැකියි.

Share This Article
Leave a comment