48 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ දී නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 06ක් !

2 Min Read

දින හතරක් පුරා පොලොන්නරුව ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති 48 වෙනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලෙළේ දී නව ශ්‍රි ලංකා වාර්තා 06ක් බිහි වූ අතර කාන්තා සමස්ථ බර ඉසිලීමේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට උතුරු මැද පළාත් කාන්තා බර ඉසිලීමේ කණ්ඩායමත් පිරිමි ශූරතාවය දිනා ගැනීමට වයඹ පළාත් කණ්ඩායමත් සමත් වූහ.
ශූරතාවය දිනා ගනිමින් උතුරුමැද පළාත් කාන්තා කණ්ඩායම තරගාවලිය තුළ රන් පදක්කම් 03ක් රිදී පදකම් 04ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 01 ක් දිනා ගැනීමට සමත් වූහ.

කාන්තා අනුශූරතාව වයඹ පලාත් කාන්තා බර ඉසිලීමේ කණ්ඩායම දිනාගනු ලැබූ අතර එහිදී ඔවුන් විසින් රන් පදක්කම් 03ක් ලෝකඩ පදක්කම් 02 ක් දිනා ගැනීමට සමත්විය.

පිරිමි බර ඉසිලීමේ ශූරතාව වයඹ පලාත් පිරිමි බර ඉසිලීමේ කණ්ඩායම සමත්වූ අතර එහිදී ඔවුහු රන් පදක්කම් 04ක් හා එක් ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගනු ලැබූහ.

පිරිමි බර ඉසිලීමේ අනුශූරතාව උතුරු මැද පලාත් කණ්ඩායම දිනා ගනු ලැබූ අතර එහීදී ඔවුන් විසින් රන් පදක්කම් 03ක් රිදී පදක්කම් 04ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 02ක් දිනාගන්නා ලදී.

මෙම 48 වෙනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලෙළේ බර ඉසිලීමේ ශූරතාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස වයඹ පලාතේ ඉසුරු දිලංක බංඩාර ක්‍රීඩකයාද දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව ලෙසට ජේ.ජී.යූ. රවීහාරී ගුණතිලක ක්‍රීඩිකාවද පදක්කම් සහතිකපත් හා තිළිණ ලබාගත්හ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හා ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කර තිබිණ.

දින 04ක් පුරාවට පොලොන්නරුව ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේදී පෑවති මෙම තරගාවලිය සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ පලාත් නමයම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 360 දෙනෙකු සහභාගී සිටියහ. 48 වෙනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලෙළේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවන් 06ක් බිහි කිරීමට ඒ සදහා සහභාගී වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත්කම් දැක්වීමද විශේෂත්වයකි.

Share This Article
Leave a comment