ලාෆ්ස් ගෑස් මිලෙහි ලොකු වෙනසක් – නව මිල ගණන් මෙන්න !

1 Min Read

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලාෆ්ස් ගෑස් මිල පහත දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

එම සමාගම පවසන්නේ, ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 625කින් අඩුකරන බවය.

ඒ අනුව, කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4,111කි.

එසේම කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිලද පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති අතර එය රුපියල් 248කින් මිල පහළ දමා ඇත. එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1,652කි.

Share This Article
Leave a comment