මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සියලු පක්ෂ සාමාජිකයන් කොළඹට කැඳවයි – පැමිණීමත් අනිවාර්ය කරයි !

1 Min Read

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියලු සාමාජිකයින් සතිඅන්තයේ දී කොළඹට කැඳවීමට පක්ෂ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඉතා වැදගත් වූ තීන්දු තීරණ කිහිපයක් ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභිකයින්, විධායක කාරක සභිකයින්, ආසන සහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන්, පක්ෂයේ අනුබද්ධ සංවිධානවල සියලු නිලධාරීන් මෙලෙස පක්ෂ මුලස්ථානය වෙත කැඳවා ඇති බව සඳහන්.

මෙම රැස්වීමට පැමිණීම අනිවාර්ය බවට ද සියලු සාමාජිකයින් වෙත ලිඛිතව දන්වා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

Share This Article
Leave a comment