විදේශිකයන්ට ගුවන් තොටුපළේදීම රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව !

0 Min Read

මෙරට රියදුරු බලපත්‍රය අවශ්‍ය විදේශිකයන්ට ගුවන් තොටුපළේදීම ඒ සඳහා අයදුම් කර, ගුවන් තොටුපොලෙන් පිටතට පැමිණෙන විට රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සඳහන් කළා.

මෙය අප්‍රේල් 15 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

Share This Article
Leave a comment