ගම්පහ දුම්රියක් හදිසියේ ගිනි ගනී – ගින්න පාලනයට දුම්රිය සේවකයන් !

1
0 Min Read

ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා තිබූ දුම්රියක හදිසියේ ගින්නක් ඇති වී තිබෙනවා.

තෙල් දුම්රියක මෙලෙස ගින්නක් ඇති වූ බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ.

මෙම ගින්න අද (11) උදෑසන ඇති වූ බව සඳහන්.

දුම්රිය සේවකයින් එය පාලනය කිරීමට උත්සහා කරමින් සිටිනවා.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැහැ.

Share This Article
Leave a comment