විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන වෘත්තීය සමිති 26ක් අද සංකේත වර්ජනයක !

1
0 Min Read

විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව අද ‍(18) දින සංකේත වැඩවර්ජනයක නිරත වන බව සඳහන් කළා.

ඒ එක් පාර්ශ්වයකට පමණක් 25%කින් වැටුප් වැඩි කිරීමට විරෝධය පළ කරමින්.

ඒ අනුව වෘත්තීය සමිති 23ක සහභාගීත්වයෙන් එම වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවයි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය මහ සම්මේලනයේ සමලේකම් කේ.එල්.ඩී.ජී රිච්මන්ඩ් මහතා පැවසුවේ.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අභ්‍යන්තර ගැටලු මතුවෙමින් පවතින බවයි.

Share This Article
Leave a comment