වසා දැමුණු බදුල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය යළි විවෘත කරයි

0 Min Read

පස් කන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් වසා දැමුණු බදුල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය උඩුවර 7 කණුව ප්‍රදේශයෙන් අද දහවල් 12න් පසු යළි විවෘත කෙරෙන බව දැනුම්දෙනවා.

අද උදෑසන සිදු වූ මෙම පස් කඩා වැටීමෙන් එම මාර්ගයේ වාහන ධාවනයට බලපෑම් එල්ල වී තිබුණා.

Share This Article
Leave a comment