ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ධූරය යළිත් නීතිඥ කෞෂල්‍ය නවරත්නට!

0 Min Read

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 2024/2025 යන වර්ෂ සඳහා සභාපතිවරයා ලෙස වත්මන් සභාපති කෞෂල්‍ය නවරත්න මහතා පත්ව තිබෙනවා.

නව සභාපතිවරයා ලෙස ඔහු නිතරඟයෙන් තේරී පත්වීම විශේෂත්වයක්.

එමෙන්ම, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ නව ලේකම් ලෙස චතුර ගල්හේන මහතා තේරී පත්වී ඇති බවද වාර්තා වෙනවා.

Share This Article
Leave a comment