ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුවත් ඉහළ දමයි, මගීන්ගෙන් චෝදනා!

0 Min Read

ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු හෙට (01) සිට ඉහළ දමන බව එම සංගම් පවසනවා.

ඒ අනුව දෙවන කිලෝමීටරය සඳහා අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 100 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

එම ගාස්තුව මීට පෙර පැවැතුණේ රුපියල් 80ක් ලෙසයි.

පළමු කිලෝමීරය සඳහා රුපියල් 100ක් අය කරන බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත්, ත්‍රිරෝද රථ මගීන් චෝදනා කරන්නේ, මේ වනවිටත් දෙවන කිලෝමීරය සඳහා රුපියල් 100ක මුදලක් අය කෙරෙන බවයි.

Share This Article
Leave a comment