ඉන්දියන් සාගරයේ 6.6ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් – සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම පිලිබඳ නිවේදනය මෙන්න!

1 Min Read

ඉන්දියානු සාගරයේ මූලික පරාමිතීන් සහිත භූ චලනයක් සිදු වී ඇති බව ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ, උතුරු සුමාත්‍රා මුහුදේ එහි මධ්‍ය ලක්ෂය පිහිටා ඇති බවයි. මෙම භූ චලනයේ ප්‍රබලත්වය මිග්නිටියුඩ් ඒකක 6.6ක්. ඉදිරි නිවේදන සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් පසුවන ලෙසටයි, සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය වෙරළබඩ ජනතාවට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

මේ අතර සුමාත්‍රාවේ ඇති වූ භූ චලනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව ද ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා.

Share This Article
Leave a comment