ජාතික ජන බලවේගයේ කාන්තා සංවිධානයට ජල ප්‍රහාරයක් !

0 Min Read

ජාතික ජන බලවේගයේ කාන්තා සංවිධානය විසින් සංංවිධානය කරනු ලැබූ විරෝධතාවයකට පොලිසිය විසින් ජල ප්‍රහාරය එල්ල කර තිබෙනවා.

එම වීරෝධතාවය බත්තරමුල්ල පොල්දූව හන්දියේ පැවැත්වෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

විරෝධතාකරුවන් විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය විසින් ජල ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share This Article
Leave a comment