සුනාමි අවදානම ගැන විශේෂ නිවේදනයක් !

0 Min Read

පිලිපීනයේ මින්දනාවෝ දූපත ආසන්නයේ සිදුවූ භූ කම්පනවලින් පිලිපීනයට සහ ජපානයට පැනවූ සුනාමි අවදානම ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රියේ මින්දනාවෝ දූපත ආසන්න රික්ටර් මාපකයේ 7.5 ක සහ 6.1 ක භූ කම්පන දෙකක් වාර්තාවී තිබුණා.

ඒ හේතුවෙන් සුනාමි අවදානමක් පැනවීමටයි බලධාරීන් කටයුතු කර තිබුණේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට සුනාමි අවදානම පහව ගොස් ඇති බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය දැනුම්දී ඇත්තේ.

Share This Article
Leave a comment