බිත්තර ආනයනය මේ වසරෙන් නතර කරනවා – අමාත්‍ය නලීන් කියයි !

0 Min Read

බිත්තර ආනයනය මේ වසරෙන් පසු නතර කරන බව වෙළද අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

අය වැය කාරක සභා විවාදයට ඊයේ (01) එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.

කර්මාන්ත සහ වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශවල වැය ශිර්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේදී විවාදයට ගැණුනු අතර අද දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අදාළ වැය ශිර්ෂය විවාදයට ගැනෙනවා.

Share This Article
Leave a comment