92 අඩු වෙයි, 95 වැඩි වෙයි – සංශෝධිත නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙන්න !

1 Min Read

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව,

  • ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ලංකා පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක් රුපියල් 10කින් අඩු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලංකා පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 346 වනවා.
  • ලංකා පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් යූරෝ 4 ලීටරයක් රුපියල් 3 කින් මිළ ඉහල යනු ලබනවා. ඒ අනුව ලංකා පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් යූරෝ 4 ලීටරයක් නව මිල රැපියල් 426ක් වනවා.
  • ලංකා සුදු ඩිසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 27 කින් පහල දමා ඇති අතර ඒ අනුව නව මිල වන්නේ රුපියල් 329 කි.
  • ලංකා සුපිරි ඩීසල් 4 ස්ටාර් යුරෝ 4 ලීටරයක් රුපියල් 3කින් මිල ඉහල යනු ඇති. එ අනුව ලංකා සුපිරි ඩීසල් 4 ස්ටාර් යුරෝ 4 ලීටරයක නව මිල රැපියල් 434 ක් වනවා.
  • ලංකා භූමිතෙල් ලීටරයක් රැපියල් 2කින් අඩු කෙරෙනු ඇති. ඒ අනුව භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 247ක් ලෙසයි.

උක්ත මිල ගණන් වලට සමගාමිව ඉන්දීය තෙල් සමාගම (IOC) සහ සයිනොපෙක් සමාගම ද සිය ඉන්ධන මිල ගනන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment