හිටපු ජනාධිපතිවරු නඩත්තුවට මන්ත්‍රීවරු තුන්දෙනෙක් විරුද්ධයි !

0 Min Read

ඊයේ (22) අයවැය තුළින් හිටපු ජනාධිපතිවරුන් සඳහා ජනාධිපතිගේ වැය ශීර්ෂයන් මුදල් වෙන් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටි අතර එහිදී යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 62 ක් හා විරුද්ධව ඡන්ද 3 ක් හිමි වුණා.

විරුද්ධව ඡන්දය ලබාදුන්නේ ජාතික ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් වන අනුර දිසානායක, විජිත හේරත් සහ ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය

Share This Article
Leave a comment