ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපතිගේ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය ගැන ක්‍රීඩා ඇමතිගෙන් විමර්ශනයක් !

1 Min Read

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සිදු කරන ලද ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පවසනවා.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය විසින් අද (16) දින නිකුත් කර ඇති ලිපියක මේ බව සඳහන් වුණා.

එම ලිපියෙහි තවදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපති ප්‍රමොද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් 2023.11.13 වන දින නිකුත් කරන ලද මාධ්‍ය ප්‍රකාශයකට අනුව 2019 අංක 24 දරන ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වැරදි වැළක්වීමේ පනත යටතේ ගැනෙන වැරදි වන තරඟ පාවා දීම, දූෂණය, නීති විරෝධී මෙහෙයවීම සහ නීති විරෝධී ඔට්ටු ඇල්ලීම සම්බන්ධ කාරණා පිළිබඳව තොරතුරු ඔහු දන්නා බව ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා වශයෙන් ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා සිදු කර ඇති මෙම ප්‍රකාශ ඉතා බරපතළ බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙනවා.

ඒ අනුව, 2019 අංක 24 දරන පනත ප්‍රකාරව මේ සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා විසින් ක්‍රීඩා වලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශණ ඒකකය වෙත දැනුම් දී ඇති බව එම ලිපියේ වැඩි දුරටත් සඳහන්.

Share This Article
Leave a comment