සැවොම බලා සිටි නව අත්දැකීමක් සමඟින් WhatsApp තවත් අලුත් වෙයි !

1 Min Read

Meta සමාගම විසින් WhatsApp යෙදවුම සඳහා නව විශේෂාංගයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මේ අනුව එකම දුරකතනයකින් එක WhatsApp යෙදවුමක් හරහා WhatsApp ගිණුම් දෙකක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතින බව Meta හිමිකරු Mark Zuckerberg පවසා තිබෙනවා.

මෙහිදී ගිණුම් අතර භාවිතා වන සෑම අවස්ථාවකම පරිශීලකයින්ට එම ගිණුම් අතර Log in සහ Log Out වීමට හැකියාවක් පවතිනවා.

මෙම යාවත්කාලීන කිරීම ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිකුත් වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් දන්වා ඇත.

Share This Article
Leave a comment