කහ උණ එන්නතේ හිඟයක් – එන්නත නොමැතිව 5000ක් පෝලිමේ !

0 Min Read

අප්‍රිකානු රටවල සේවයට යෑමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින 5000කට ආසන්න පිරිසක් කහ උණ සඳහා එන්නත නොමැතිව ලොකු ගැටලුවකට මුහුණදී සිටින බව වාර්තා වෙනවා.

කහ උණ සඳහා එන්නත ලබා ගැනීමේ පෝලිම මේ හේතුවෙන් දිනෙන් දින දිගු වෙමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.

Share This Article
Leave a comment