ශූරයන්ට ඉන්දිය රුපියල් කෝටි 20ක මුදලක් පිරිනැමෙන IPL ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහ තරගය තවත් සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත.

වර්ෂාව හේතුවෙන් පමා වූ IPL ක්‍රිකට් තරගාවලිය තව සුළු මොහිතකින් ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණි. නමුත් නැවතත් ක්‍රීඩාපිටියට අධික වර්ෂාවක් පතිත වීමහේතුවෙන් නැවතත් තරඟාවලිය නවතනු ලැබීය.

ඒ චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් සහ ගුජරාට් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම් අතරය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *