ඇෆ්ගනිස්ථානයේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල සේවිකාවන් ඇතැම් රාජකාරි කටයුතු නැවතත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණ වැනි අත්‍යාවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රවල සේවය කිරීමට තලේබාන් බලධාරීන් කාන්තාවන්ට අවසර ලබා දීමෙන් පසුවයි.

ඒ අනුව මේ වනවිට රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන 03 ක සේවිකාවන් රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන්.

රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල සේවිකාවන්ට රැකියාවල නිරත වීම තහනම් කරමින් පසුගිය මාසයේදී තලේබාන් බලධාරීන් නියෝගයක් නිකුත් කළා.

ඒ ඇතැම් සේවිකාවන්, තෙලෙබන්වරුන්ගේ නීති පද්ධතියට අනුව ඇඳුම් සහ පැළඳුම් භාවිත නොකිරීම හේතුවෙන්.

කෙසේවෙතත් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිවිල් කාන්තාවන් සහ කුඩා ළමුන් පිළිබඳ, ඇතැම් සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ කටයුතුවලදී කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය අත්‍යවශ්‍ය බවයි රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන තලේබාන් පාලකයින්ට පෙන්වා දී තිබුණේ.

ඒ අනුව තලේබාන් බලධාරීන් මෙම අවසරය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වෙත ලබා දුන් බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *