ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතියේ ඇති වූ දෝෂය ඊයේ (08) රාත්‍රියේ යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, අද (09) සිට සාමාන්‍ය පරිදි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කෙරෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

පරිගණක පද්ධති දෝෂයක් හේතුවෙන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වන බව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ පැවසීය.

ඒ හේතුවෙන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අයැදුම්පත් භාර ගැනීම ද අත්හිටුවීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *